Често задавани въпросиДанъци и доставкаСтатия

Как да настроя начини за доставка в магазина?

За да настроите начините за доставка, трябва първо да определите зоните за доставка - това са местоположенията, до които магазинът ви изпраща поръчки. След това можете да определите начините за доставка, които ще трябва да отредите към зоните за доставка. Системата позволява да се създадат различни начини за доставка (различни куриерски фирми) според зоната за доставка.

По време на процеса на плащане, според предоставения от клиента адрес за доставка, системата ще открие зоната за доставка, съответстваща на адреса на клиента и ще покаже само наличните за тази зона начини за доставка (куриерски фирми). Към клиента се асоциира една единствена зона за доставка, която е първата съвместима зона, която системата открива според реда за определяне на зоните.

Зони за доставка

Това са зоните, до които магазинът ви изпраща поръчки. Можете да използвате едновременно няколко зони за доставка, ако искате да ограничите определени методи за доставка до определени зони.

Една зона за доставка може да съдържа:

- избор от региони/провинции в дадена страна;
- страна, с изключения от региони/щати;
- цяла страна;
- набор от страни.

При настройването на зоните за доставка се препоръчва да планирате начина, по който методите за доставка ще бъдат зададени към зоните за доставка.

Ако дадена зона за доставка няма свързани методи за доставка към нея, поръчките до тази зона ще се управляват от вашите настройки за поръчки без въведен начин за доставка.

Пример за настройка на зони за доставка

Да речем, че вашият магазин позволява изпращането на поръчки в цяла Англия. Доставката чрез DPD куриер е достъпна само в окръзите Kent и Surrey. UPS куриер е достъпен за цялата страна.

В такъв случай ето как определяте зоните за доставка:

- добавете зона за доставка, базирана на избор от окръзи от Англия и включете само окръзите Kent и Surrey. За тази зона ще заложите начин на доставка "DPD", като начина на доставка "UPS" ще заложите достъпен за цялата страна, включително Kent и Surrey;
- добавете втора зона за доставка, базирана на избор от окръзи от Англия и изключете окръзите Kent и Surrey - в резултат тази зона ще включва всички останали окръзи в Англия. В тази зона задайте след това UPS метод на доставка.


Според тези настройки клиентите с адрес за доставка в Kent или Surrey, ще могат да видят както методите за доставка DPD, така и UPS, а клиентите с адрес за доставка навсякъде другаде, ще виждат UPS като наличен метод за доставка.

Начини за доставка до останалия свят

Тази зона (до всички останали страни) автоматично се създава от системата. Ако не сте създали конкретни зони за доставка, зоната "Останал свят" ще включва всички възможни местоположения, национални или международни. Ако обаче сте определили конкретни зони за доставка, те ще бъдат автоматично изключени от зоната "Останал свят".

Ако вашият магазин доставя само до определените от Вас зони за доставка, не задавайте никакъв начин на доставка за останалата част от света и не разрешавайте поставянето на поръчки до зони без заложени начини за доставка.

Начини за доставка

Начинът за доставка ще стане видим в магазина само след като го зададете към зона за доставка. Един начин за доставка може да бъде зададен на няколко зони.

Ако адресът на клиент попада в зона с повече от един начин на доставка, начините за доставка ще бъдат показвани на страницата за потвърждение на поръчка в реда, в който са били добавени.

Ако адрес на клиента едновременно съответства на няколко от зоните за доставка, клиентът ще бъде автоматично разпределен към първата най-ограничена налична зона (напр. тип регион/щат) или първата зона според на датата на създаването й, ако зоните са от един и същ тип.

Безплатна доставка

Можете да настроите безплатна доставка на ниво зона, за всички начини на доставка зададени към зоната, или на ниво начин на доставка. Можете също да въведете минимална сума на поръчка, за да се активира безплатната доставка.

Освен това можете да предложите и безплатна доставка, като използвате системата за намаления или като настроите безплатна доставка на ниво продукт, ако сте активирали настройката, която ви позволява да контролирате разходите за доставка на ниво продукт.

Публикувани в: Данъци и доставка