Често задавани въпросиЦенови плановеСтатия

Как се изчислява абонаментната цена за различните приложения?

1. Ако закупите абонамент за приложение и едновременно закупите план за магазина, системата ще консолидира датите на падеж на плана (Премиум или VIP) и на приложението, така че и приложението и планът да изтекат в един и същ ден.

В този случай, сумата трябва да бъде платена ще се състои от:

- стойността на закупения план (Премиум или VIP), в зависимост от избрания период;

и

- стойността на приложението, изчислена до датата на изтичане на новозакупения план (Премиум или VIP).


Например:

Да речем, че текущият план Премиум и изтича на 30 април.
На 16 април, сте решили да подновите Премиум плана за следващия месец, а също и да закупите абонамент приложение. Системата ще консолидира датата на изтичане на абонамента за приложението с датата на изтичане на едномесечния план, който сте на път да закупите.

Това означава, че ще бъдете таксувани за:

- едномесечен план (1-31 май);
- 15 дни от абонамента за приложение (16-30 април) + едномесечен абонамент за приложението (1-31 май).

По този начин както планът за магазина, така и абонаментът за приложение ще изтекат едновременно на 31 май.


забележка: в случай, че решите да закупите абонамент за приложение по време на 15-дневния пробен период, системата ще извади останалите пробни дни от общата сума, която следва да бъде платена.


2. Ако закупите само абонамент за приложение, без нов план, общата сума ще се изчисли въз основа на броя на оставащите дни до изтичане на текущия план на магазина. По този начин, както в текущият план, така и приложението ще изтекат в един и същ ден.

Например:

Да речем, че настоящият Премиум план изтича на 30 април.
На 16 април решите да закупите абонамент за приложение. Системата ще изчисли сумата за приложението на база на датата на изтичане на текущия Премиум план, 30 април.

Ще бъдете таксувани за:

- 15-дневен абонамент за приложение (16 - 30 април).


забележка: в случай, че решите да закупите абонамент за приложение по време на 15-дневния пробен период на приложението, системата ще извади останалите пробни дни от общата сума.

Публикувани в: Ценови планове