Често задавани въпросиНастройки на каталогаСтатия

Къде мога да намеря списък с всички автоматизирани процеси по продуктов импорт, които съм извършил?

В Автоматизирани продуктови импорти ще намерите списък на всички автоматизирани процеси, които сте задали, както и други важни детайли: честота на импорта, последна дата на импорт и състоянието (активно / неактивно).

Секция Опции позволява да стартирате ръчно импорт, да симулирате импорт, както и да променяте настройките или честотата. В допълнение към това, ако влезете във Всички настройки за импорт можете да видите обобщена информация за настройките.

Правейки симулация на импорт можете да проверите в реално време настройките, които сте използвали и да проследите някои данни за съществуващите продукти (техния брой), броя на категориите, и производителите, които ще бъдат добавени при истински импорт.

Също така, чрез бутона Добави, можете да добавите нов процес за импорт и дори нов процес по продуктова актуализация на количествата.

Чрез импорт на продукти можете да добавяте нови продукти, както и да актуализиране на съществуващи (при съвпадение идентификационните номера (ID) на продуктите или SKU на продуктите). С цел да се актуализират съществуващи продукти, използваният продуктов файл трябва да съдържа идентификационните номера на продуктите, които системата ни автоматично е генерирала (когато са били добавени първия път). В случай, че искате да актуализирате продуктите според SKU, много е важно продуктовият файл да съдържа SKU за всеки продукт, за да могат да се актуализират правилно. Това означава, че предварителни трябва да се добави SKU за всеки продукт (ако сте избрали импортване на продукти по SKU, не трябва актуализирате полето според ID на продукта ).

С опцията за актуализация на опис на продуктите не можете да добавяте нови продукти, но в зависимост от тяхното SKU или ID можете да актуализирате съществуващите продукти или продуктови варианти. Актуализацията ще бъде направена в зависимост от кода SKU или ID и продуктите, които са открити да използват конкретен SKU код или ID ще бъдат актуализирани (наличност, цена, SKU).

Публикувани в: Настройки на каталога