Често задавани въпросиПоръчки и плащанияСтатия

Какво представляват допълнителните статуси за поръчки и как се използват?

Допълнителните статуси позволяват дефинирането на специални статуси за поръчки и могат да се използват единствено свързани със статусите по подразбиране в системата.
Можете да добавите допълнителен статус към поръчка по време на обработката й.

Има 2 основни вида статуси по подразбиране:

- статус за доставка, който отбелязва степента на изпълнение на доставката;
- статус на плащане, който отбелязва напредъка по плащането на поръчката.

Всеки статус по подразбиране може да се разшири с допълнителни статуси, съдържащи множество стойности.

Напримерстатус Поръчка в изпълнение може да бъде разширен чрез създаване на следния допълнителен статус:

- име на допълнителен статус: изпратена заявка за куриер;
- допълнителни стойности на статуса: пакетиране на поръчката; разпечатка на документация към поръчката; натоварване.

Въз основа на примера, когато дадена поръчка е в статус "изпратена заявка за куриер", към нея могат да се добавят следните допълнителни стойности:пакетиране на поръчката; разпечатка на документация към поръчката; натоварване.

Можете да заложите допълнителните статуси от прозорец Потвърждение на поръчка, който се показва при избрано действие от списъка с поръчки.

Моля, имайте предвид, че допълнителните статуси, които разширяват Чакащи поръчки трябва да бъдат заложени от страницата за Редакция на поръчка.

Публикувани в: Поръчки и плащания