Често задавани въпросиПоръчки и плащанияСтатия

Какво означават различните статуси на поръчки?

Има два основни вида статуси по подразбиране:

- статуси за доставка, отнасящи се до напредъка на доставката по дадена поръчка;
- статуси на плащане, отнасящи се до напредъка на процеса на плащане.

Към всяка поръчка се задава статус на доставка и статус на плащане. Следват статусите по подразбиране в системата:


1. Статуси за доставка

Чакаща поръчка - всяка нова поръчка в магазина влиза с този статус. Той означава, че е необходима работа по изпълнение на поръчката.

Поръчка в изпълнение - означава, че в момента се работи по изпълнение на поръчката, за да бъде изпратена.

Изпратена поръчка - означава, че поръчката е изпратена от склада/магазина и се доставя.

Доставена поръчка (получена) - означава, че поръчката е доставена на клиента по потвърждение на куриера.

Върната поръчка - поръчка може да бъде маркирана като върната, ако клиентът я е отказал впоследствие и трябва да се върне в магазина.


2. Статуси за плащане

Незавършено плащане - задава се само на нови онлайн плащания и означава, че клиентът не е финализирал процеса по онлайн плащане.

Чакащо плащане - задава се на онлайн и офлайн плащания. При онлайн плащания означава, че транзакцията все още не е изчистена и е необходимо още време до крайното изпълнение. При офлайн плащания означава, че плащането ще стане в по-късен период.

Завършено плащане - задава се на онлайн и офлайн плащания. И в двата случая означава, че плащането е получено.

Неуспешно плащане - задава се само на онлайн плащания. Онлайн плащане може автоматично да получи такъв статус, ако има проблем с изпълнение на транзакцията по време на процеса на плащане и платежния оператор не е могъл да я извърши.

Плащането е отказано - задава се на онлайн и офлайн плащания. Когато поръчката е отказана. С използване на бутона за отказ също се задава този статус.

Плащането не е завършено (отказано от системата) - задава се само на онлайн плащания. Ако първоначалният статус на транзакцията е "Незавършено плащане", то транзакцията ще бъде автоматично отказана от системата след определен период, ако все още не е финализирана от клиента.

Плащането е възстановено - задава се на онлайн и офлайн плащания. Плащане може да бъде маркирано с такъв статус, когато магазинът е изпълнил връщането на сумата към клиента по поръчката.Имайте предвид, че всяка поръчка ще се показва в Обработени поръчки, когато е заложен статус на доставка Доставена поръчка (получена), а статусът за плащане е Завършено плащане.

За подробности относно последователността на статусите, моля, прегледайте графиката по-долу. Имайте предвид, че е възможно да има промени в последователността в зависимост от типа плащане - онлайн или офлайн.

Checkout

Статус доставка: Чакаща поръчка

Статус доставка: Поръчка в изпълнение

Статус доставка: Изпратена поръчка

Статус доставка: Доставена поръчка (получена)
Статус на плащане: Завършено плащане

Статус на плащане: Плащането е отказано

Статус доставка: Върната поръчка
Статус на плащане: Плащането е отказано

Статус доставка: Върната поръчка
Статус на плащане: Плащането е възстановено

Checkout

Статус на плащане: Незавършено плащане

Статус на плащане: Завършено плащане

Статус доставка: Чакаща поръчка

Статус доставка: Поръчка в изпълнение

Статус доставка: Изпратена поръчка

Статус доставка: Доставена поръчка (получена)

Статус на плащане: Плащането не е завършено (отказано от системата)

Статус на плащане: Плащането е възстановено

Статус доставка: Върната поръчка
Статус на плащане: Плащането е възстановено

Статус доставка: Върната поръчка
Статус на плащане: Плащането е възстановено


Допълнителни статуси, дефинирани от администратора на магазина, могат да бъдат създавани и прилагани към поръчките; моля, прегледайте въпроса за "Допълнителни статуси" за повече информация.

Публикувани в: Поръчки и плащания