Често задавани въпросиДизайнСтатия

Какво е "CSS редактор" и как може да ми помогне?

CSS редактора Ви позволява да редактирате CSS файловете, свързани с дизайн темата на магазина.

CSS е абревиатура на "Cascading Style Sheets" и дефинира начина, по който се показват HTML елементите в браузера. Чрез CSS се дефинират цветове, шрифтове, размери, фонове, позиции на елементите и много други техни променливи.

С използването на CSS редактора на ShopMania Biz можете да променяте цвета на различните елементи в дизайна на магазина, различните изображения, например фона, размера на конкретни полета и техните позиции, размера и стила на шрифтовете.

Публикувани в: Дизайн