Често задавани въпросиНастройки на каталогаСтатия

Какъв формат трябва да има файлът за импорт на продукти?

Файлът за прикачване на продукти може да бъде в CSV, Excel, XML или текстов формат и трябва да съдържа поне името на продуктите и тяхната цена.

Препоръчваме да въведете уникален идентификационен номер към всеки продукт, който да е или номер на продукт или SKU на продукт и който да не се променя с времето. За да актуализирате автоматично продуктовия си каталог (цени, снимки, опции и др.) трябва единствено да направите нов импорт на файл, защото системата вече ще напасва каталога с този, който вече имате прикачен, използвайки именно уникалния идентификатор за всеки продукт.

Публикувани в: Настройки на каталога