Често задавани въпросиНастройки на категориите

Настройки на категориите

 • Как мога да добавя нова категория в сайта си?

  За да добавите нова категория изберете меню Продуктов каталог -> Управление на категории и натиснете препратка "Добавете нова категория" в горния десен ъгъл на страницата. Можете да добавяте нови категории и при добавяне на нови продукти (включително чрез импорт на файл)....

 • Как мога да сменя името на категорията?

  За да смените името на категорията трябва да изберете меню Продуктов каталог -> Категории и да натиснете иконката за редактиране срещу избраната категория....

 • Как мога да добавя подкатегория?

  За да добавите подкатегория изберете меню Продуктов каталог -> Категории и натиснете препратка "Добавете нова категория" в горната лява част на екрана. В полето за тип категория изберете нейната родителска категория....

 • Как мога да превърна една категория в подкатегория и обратно?

  За да сменяте нивото на дадена категория изберете меню Продуктов каталог -> Категории и натиснете иконката за редактиране срещу желаната от Вас категория. След зареждане на страницата за редакция, можете да изберете дали категорията да е главна или подкатегория на друга. Ако категорията, която редактирате, вече има подкатегории, то те или трябва да бъдат премест...

 • Как мога да изтрия категория?

  За да изтриете категория трябва да изберете меню Продуктов каталог -> Категории и да изберете бутон "Още опции" (стрелката надолу след името на категорията). Оттам изберете командата за изтриване на категорията. Внимание: Ако изтривате главна категория, можете да преместите всички нейни подкатегории под друга категория или да ги превърнете в главни...

 • В случай, че искам да изтрия главна категория, мога ли да запазя нейните подкатегории?

  Да, можете да изтриете главна категория и да запазите нейните подкатегории. При изтриване на категорията можете да изберете дали да преместите подкатегориите под друга родителска, редом с техните продукти. Внимание: Ако няма създадена друга главна категория, то трябва да я създадете на страница Категории , преди изтриване....

 • Как мога да показвам само категориите от първо ниво, без техните подкатегории?

  Изберете меню Съдържание -> Настройки на модули , където можете да изберете начин на показване: - умален вид : показват се единствено родителските категории; подкатегориите могат да се видят само в каталога и продуктовите страници; - разширен вид : показват се категориите и техните подкатегории във всички страници....

 • Как мога да добавя продуктови категории

  Можете да управлявате категориите в магазина чрез меню Продуктов каталог -> Категории . За да добавите нова категория (или подкатегория) изберете меню Добавете нова категория и направете следните действия: Име на категория ; Тип категория - категория-майка (най-високо ниво категория) или подкатегория; Позиция - позицията, в която категория...

 • Как мога да превърна категория-майка в подкатегория и обратното?

  Можете да управлявате продуктовите категории чрез достъпване на меню Продуктов каталог -> Категории . За превръщане на категория-майка в подкатегория и обратното, изберете бутон Редактирай в колона Опции след името на категорията. Полето Категория позволява промяната на типа категория. Ако категорията, която искате да промените, съдържа подкатегории, те...

 • Защо някои категории не са показани в сайта?

  Някои категории могат да не бъдат показани в сайта по няколко причини: когато категориите не съдържат продукти ; когато никой от продуктите в тази категория не изпълнява критериите за видимост . Най-честите случаи, при които продуктите не изпълняват критериите за видимост са: продуктите са заложени като неактивни (меню Продуктов каталог -> Про...

 • Как да изтрия продуктова категория?

  За да изтриете категория трябва да достъпите меню Продуктов каталог -> Категории и да изберете бутон още опции в колона Опции след името на категорията. Можете също да изберете повече от една категория с маркирането им с отметки пред името на всяка категория, а след това с избиране на бутон Изтрий . Внимание! Ако изтриете категория, която съдържа подкатегор...